Πειθαρχικά Όργανα, Κανονισμός Εσωτ. Λειτουργίας

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

 1. Επιδίωξη και προσδοκία των Εκπαιδευτηρίων είναι οι μαθητές να σέβονται τις αρχές λειτουργίας του Σχολείου και τους κανόνες συμπεριφοράς αυτοβούλως και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργάζονται καθημερινά. Αν όμως διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές επιμένουν να παραβαίνουν τους κανόνες αυτούς και με τη συμπεριφορά τους να παρακωλύουν το έργο του Σχολείου ή να βλάπτουν τους συμμαθητές τους, είναι επιβεβλημένη η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα πάντα με τις αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας.
 2. Οι κυρώσεις αυτές είναι κατά σειρά:
  1. Παρατήρηση
  2. Επίπληξη
  3. Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα
  4. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες
  5. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες
  6. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
 3. Τις πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλλουν τα εξής πειθαρχικά όργανα:
  1. ο Διδάσκων (τις κυρώσεις α. β, γ)
  2. ο Διευθυντής (τις κυρώσεις α, β, γ, δ)
  3. ο Σύλλογος Διδασκόντων (τις κυρώσεις στο σύνολα τους)
 4. Η ημερήσια αποβολή και κάθε αυστηρότερη ποινή καταχωρίζονται στο Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων από τη Διεύθυνση, η οποία και ενημερώνει το γονέα ή κηδεμόνα.
facebook contact