Θερινά στην Αγγλία 2009-2010, Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

Θερινά μαθήματα στο Λονδίνο

Φωτογραφίες

facebook contact