Acmun 2011-2012, Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

Μια διπλωματική εμπειρία

Συμμετοχή στο 7o Συνέδριο Ηνωμένων Εθνών

Το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών το οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στο Κολλέγιο «Ανατόλια» της Θεσσαλονίκης, αποτέλεσε αναμφίβολα μία αξέχαστη και ιδιαίτερα σημαντική και γόνιμη εμπειρία για όλους εμάς τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου που συμμετείχαμε σε αυτό με υπεύθυνες καθηγήτριες την κα Λιακατή Λίνα και Κόσσυβα Βίβιαν. Η πρωτόγνωρη για πολλούς και οικεία για κάποιους άλλους διαδικασία διπλωματικών συζητήσεων με σκοπό την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία, προσέφερε αναμφίβολα σημαντικά εφόδια στους συμμετέχοντες.

Ήδη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Θεσσαλονίκη ο ενθουσιασμός και η ανυπομονησία ήταν συναισθήματα διάχυτα ανάμεσα σε όλους τους μαθητές. Η επόμενη μέρα αποτέλεσε την αφετηρία αυτού του ταξιδιού στους τομείς της διπλωματίας, της τεκμηριωμένης ανταλλαγής απόψεων και της γνώσης και ενημερότητας σχετικά με θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία μας.

Αναλυτικότερα, κατά την πρώτη μέρα του συνεδρίου, η γλώσσα του οποίου είναι αγγλική, χωριστήκαμε σε ομάδες(committees), ανάλογα με το είδος των προβλημάτων που είχαμε ως στόχο να επιλύσουμε. Μετά τη συγκρότηση των ομάδων ξεκινήσαμε τις συζητήσεις πάνω στο θέμα που είχε ανατεθεί στην κάθε ομάδα και αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας και να διαμορφώνουμε την κοινή θέση όλης της ομάδας. Σταδιακά αναπτύξαμε και φιλικές σχέσεις με μαθητές τόσο από τη χώρα μας όσο και από το εξωτερικό.

Τη δεύτερη μέρα, έχοντας πάρει μία πρώτη γεύση από την όλη διαδικασία και έχοντας γνωριστεί με την πλειοψηφία των άλλων μαθητών, ήταν σαφώς πιο εύκολο για εμάς να πάρουμε τον λόγο και να υποστηρίξουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την πολιτική της χώρας που εκπροσωπούσαμε. Είχαμε έτσι την ευκαιρία να συμμετάσχουμε με περισσότερο ζήλο και αποτελεσματικότητα στις συζητήσεις και παράλληλα να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε μέσω του διαλόγου οποιεσδήποτε αντιρρήσεις και ενστάσεις διατυπώνονταν, πράγμα που αποτελεί το βασικό στόχο του συνεδρίου.

Συγκεκριμένα, είχαμε αποκτήσει μεγαλύτερη άνεση στην εξωτερίκευση των απόψεών μας, κάτι στο οποίο συνέβαλαν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στην οποία ο καθένας μας είχε ενταχθεί ανάλογα με την πολιτική της χώρας του. Σε όλες τις ομάδες επικρατούσε ένα πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, με τους πιο έμπειρους να βοηθούν σημαντικά όσους είχαν έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με το συνέδριο.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της διαδικασίας έπαιξε και η ευχέρεια την οποία κάθε μαθητής είχε στην αγγλική γλώσσα, κάτι το οποίο γινόταν εμφανές σε αρκετά σημεία, ιδιαίτερα όταν το λόγο έπαιρναν μαθητές με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους συνέδρια, κάνοντας εξαιρετικά εύστοχες τοποθετήσεις τις οποίες υποστήριζαν με εξίσου εντυπωσιακά με επιχειρήματα. Οι συγκεκριμένοι μαθητές αποτέλεσαν για πολλούς από εμάς πρότυπα, καθώς ορισμένοι από αυτούς έμοιαζαν με επαγγελματίες διπλωμάτες.

Την τρίτη και τελευταία μέρα του συνεδρίου, αφού η κάθε επιτροπή ψήφισε τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που είχαν τεθεί υπό συζήτηση, ακολούθησε η γενική συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των χωρών από όλες τις επιτροπές. Και εκεί συζητήθηκε ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο εξέφρασαν τις απόψεις τους πολλοί εκπρόσωποι, σύμφωνα πάντοτε με την πολιτική της χώρας τους.

Σε γενικές γραμμές η συγκεκριμένη εμπειρία μας προσέφερε σημαντικά εφόδια τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα πολύ σημαντικά με άτομα της ηλικίας μας έχοντας την ευκαιρία να δημιουργήσουμε φιλικούς δεσμούς με πολλούς από αυτούς. Το συνέδριο αυτό θα μείνει αναμφίβολα ως ένα μοναδικό εφόδιο, κυρίως λόγω του ότι μας έδωσε μία πολύ σημαντική ευκαιρία οργάνωσης και διατύπωσης επιχειρημάτων σε θέματα του παγκόσμιου διπλωματικού χάρτη. Καταφέραμε να αποκτήσουμε έναν νέο τρόπο σκέψης, να σκεφτόμαστε το οτιδήποτε σε βάθος και να μη μένουμε στην επιφάνεια αλλά να φτάνουμε στα πραγματικά αίτιά του, και να καταλήγουμε σε κάποιο ρεαλιστικό τρόπο αντιμετώπισής του.

Ρούσινου Ανδομάχη
Γ’ Γυμνασίου

facebook contact