Μουσική - Χορός 2008-2009, Πολιτιστικά, Διακρίσεις Μαθητών

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

  • Η μαθήτρια της β΄ γυμνασίου Κωνσταντίνου Νεφέλη απέσπασε το 2ο βραβείο στο σύγχρονο ατομικό χορό στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έντεχνου χορού «Ευ Δημιουργειν» στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Τρικκαίων
  • Η μαθήτρια της β΄ γυμνασίου Μπρέλλα Μαρία απέσπασε το 3ο βραβείο στο σύγχρονο ατομικό χορό στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έντεχνου χορού «Ευ Δημιουργειν» στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Τρικκαίων
  • Η μαθήτρια της α΄ γυμνασίου Παπαγεωργίου Ευτέρπη απέσπασε το 2ο βραβείο στο σύγχρονο ατομικό χορό στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έντεχνου χορού «Ευ Δημιουργειν» στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Τρικκαίων
  • Η μαθήτρια της β΄ γυμνασίου Παπαϊωάννου Αναστασία απέσπασε το 3ο βραβείο στο σύγχρονο ομαδικό χορό στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έντεχνου χορού «Ευ Δημιουργειν» στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Τρικκαίων
  • Οι μαθήτριες Κωνσταντίνου Νεφέλη, Μπρέλλα Μαρία, Παπαγεωργίου Ευτέρπη, και Πάτρα Κωνσταντίνα απέσπασαν 1ο βραβείο στο σύγχρονο ομαδικό χορό στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έντεχνου χορού «Ευ Δημιουργειν» στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Τρικκαίων
  • Οι μαθήτριες Καραθανάση Στέλλα και Κωφού Ελένηαπέσπασαν 3ο βραβείο στο σύγχρονο ομαδικό χορό στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έντεχνου χορού «Ευ Δημιουργειν» στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Τρικκαίων
facebook contact