2012-2013 Θαλής Ευκλείδης, Μαθηματική Εταιρεία, Διακρίσεις Μαθητών

Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Γυμνάσιο Λύκειο, Ιδιωτικά σχολεία, Τρίκαλα

Μαθηματικές επιτυχίες

Επιτυχόντες του διαγωνισμού «Θαλής», της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του σχ. έτους 2012-2013

 1. Λώλας Παναγιώτης, μαθητής της Γ΄ Λυκείου
 2. Πεσλής Απόστολος, μαθητής της Γ΄ Λυκείου
 3. Αναγνώστου Θεόδωρος, μαθητής της Β΄ Λυκείου
 4. Αναγνώστου Νικολέτα, μαθήτρια της Β΄ Λυκείου
 5. Ζουλιανίτης Ευθύμιος, μαθητής της Β΄ Λυκείου
 6. Κουτσιούμπας Στέργιος, μαθητής της Β΄ Λυκείου
 7. Ρούσινου Ανδρομάχη, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου
 8. Βενέτη Βίβιαν, μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου
 9. Γιαννούλης Στέλιος, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου
 10. Κολώνα Αφροδίτη, μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου
 11. Μακράκη Γεωργιάννα, μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου
 12. Ραχιώτης Λάμπρος, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου
 13. Τσιγαρίδας Σωτήρης ,μαθητής της Γ’ Γυμνασίου
 14. Αμπράζη Ελένη, μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου
 15. Ζώγας Γεώργιος, μαθητής της Β΄ Γυμνασίου
 16. Κουτσή Χρυσάντη, μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου
 17. Σιαμπαρίνας Γεώργιος, μαθητής της Β΄ Γυμνασίου
 18. Σιαφαρίκας Χρήστος, μαθητής της Β΄ Γυμνασίου
 19. Χατζηπαρασίδη Μάρα, μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου

Επιτυχόντες του διαγωνισμού «Ευκλείδης», της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του σχ. έτους 2012-2013

 1. Λώλας Παναγιώτης, μαθητής της Γ΄ Λυκείου
 2. Αναγνώστου Θεόδωρος, μαθητής της Β΄ Λυκείου
 3. Αναγνώστου Νικολέτα, μαθήτρια της Β΄ Λυκείου
 4. Ζώγας Γεώργιος, μαθητής της Β΄ Γυμνασίου

Επιτυχών του διαγωνισμού «Αρχιμήδης», της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του σχ. έτους 2012-2013

 1. Λώλας Παναγιώτης, μαθητής της Γ΄ Λυκείου (Χρυσό μετάλλιο)

Φωτογραφίες

facebook contact